Αναδημοσίευση από το περιοδικό "ΚΑΙΝΗ ΚΤΙCΙC" Μηνιαίο Όργανο των Ορθοδόξων Χριστιανικών Ενώσεων (Ιούνιος 2003) Έτος 80ον                                 (Σουλίου 3 Αθήνα, www.xofe.gr )

 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ (ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ )