Καθηγητής Παναγιώτης Σιαφαρίκας

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Του Ελληνικού Ανοικτού  Πανεπιστημίου

                                                                       

                                                                                                Πάτρα, 21-2-06

 

 

ΕΑΠ, ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΨΗΛΟ ΣΑΝ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

           

                                   

Κύριε Διευθυντά,

 

Στις 19-2-06 δημοσιεύθηκε άρθρο του Αντιπροέδρου του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ Αν. Καθ. κ. Χατζηλάκου και αφορά θέσεις και απόψεις σχετικά με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Οι θέσεις και οι απόψεις ως Προέδρου της ΔΕ του ΕΑΠ για ενημέρωση του αναγνωστικού σας κοινού έχουν ως εξής:

Οι διεθνείς και συνεχείς εξελίξεις στην οικονομία, στην τεχνολογία, στις κοινωνικές δομές, στον πολιτιστικό τομέα, στις υπηρεσίες και στην επιστήμη καθιστούν ελλιπή και ανεπαρκή, καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής ενός σύγχρονου ανθρώπου, την αρχική τυπική εκπαίδευση.

Η αναγκαιότητα για την απόκτηση περισσοτέρων, διαφορετικών και ιδιαίτερων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των συντελούμενων αλλαγών της εποχής μας, οδηγούν στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών συστημάτων, ανοικτών και εύκολων στην πρόσβαση σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Η εφαρμογή αυτών των συστημάτων χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτική καινοτομία στο εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας.

Η παραπάνω προσπάθεια εμφύτευσης του θεσμού της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ξεκίνησε στον τόπο μας το 1992 με το άρθρο 27 του Ν. 2083/92, με την έκφραση της βούλησης του νομοθέτη να ιδρυθεί ένα Τριτοβάθμιο Ίδρυμα που να παρέχει ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η προσπάθεια αυτή πήρε σάρκα και οστά το 1995 με την παροχή εξουσιοδότησης από το κράτος για την σύνταξη νόμου ίδρυσης του ΕΑΠ ως Δημόσιο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ισότιμο με τα λοιπά Πανεπιστήμια. Ο νόμος 2552 δημοσιεύθηκε το 1997 και το Ίδρυμα ξεκίνησε και τυπικά την προετοιμασία του για την παροχή σπουδών τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Το 1999 εισάγονται οι πρώτοι φοιτητές.

Με τον παραπάνω νόμο εισάγονται καινοτομίες διαχείρισης και οργάνωσης της ακαδημαϊκής και διοικητικής του λειτουργίας, διασφαλίζοντας έτσι ευλυγισία, αυτοτέλεια και δυνατότητα ορθολογικής σταδιακής ανάπτυξής του.

Το ΕΑΠ ανέλαβε το δύσκολο έργο να οργανώσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει, για πρώτη φορά στη χώρα μας πλαίσιο παροχής σπουδών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  Έννοιες όπως Θεματική Ενότητα, Ομάδες Διδακτικού Προσωπικού, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, Συντονιστής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος συναντώνται για πρώτη φορά. Η παροχή σπουδών σε οκτώ πόλεις, η μικρή αναλογία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, η εκπόνηση γραπτών εργασιών, η συμμετοχή στις γραπτές εργασίες ως προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις και στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού είναι μερικές από τις εκπαιδευτικές σταθερές.

Έτσι το ΕΑΠ κλήθηκε να αποκτήσει μία φυσιογνωμία καινοτόμα, λειτουργική, αποτελεσματική, ευέλικτη, ολοκληρωμένη και φιλική.

Η πολύ μεγάλη αποδοχή που συναντά από την ελληνική κοινωνία ( για το τρέχον ακαδ. έτος είχαν υποβληθεί 85000 αιτήσεις) επιφορτίζει με μεγάλη ευθύνη τόσο το ΥΠΕΠΘ όσο και την «διορισμένη διοίκηση» για να καταστήσουν το Πανεπιστήμιο «ΠΡΩΤΟ» και σε υψηλή θέση όπως το βουνό «ΟΛΥΜΠΟΣ».

   Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της νέας Δ.Ε. ( 18-6-2004) ξεκίνησε μία συνεργασία με όλους τους φορείς του Ιδρύματος όπως τα μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό προσωπικό και το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Έγινε διάλογος για όλα τα θέματα που απασχολούν το Ίδρυμα, ακούστηκαν θέσεις και απόψεις, υπήρξαν διαβουλεύσεις τόσο σε θεσμικό επίπεδο (Κοσμητείες κλπ) όσο και σε συλλογικό. Σε όλα τα παραπάνω, αδιαπραγμάτευτη αρχή της Δ.Ε. ήταν και εξακολουθεί να είναι η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η ισότητα, η λειτουργικότητα, η τήρηση της νομοθεσίας, ο ορθολογισμός της οικονομικής διαχείρισης και η ακαδημαϊκότητα.

Με αίσθημα ευθύνης και χωρίς αποκλεισμούς προχωρήσαμε σε μία σειρά από ενέργειες και αποφάσεις, αφού πρώτα λάβαμε υπ’ όψιν μας τις θέσεις των εμπλεκομένων φορέων, με στόχο την ακαδημαϊκή ανύψωση του Ιδρύματος και την παροχή υψηλών υπηρεσιών προς τους φοιτητές. Στηριχθήκαμε στις μέχρι σήμερα εμπειρίες, τις εμπλουτίσαμε με νέες και πήραμε τις στρατηγικές εκείνες αποφάσεις, πάντα μέσα στο πλαίσιο των διαδικασιών που θέτει η δημόσια διοίκηση και νομολογία, με απόλυτο σεβασμό των λειτουργούντων ακαδημαϊκών οργάνων προς όφελος του Πανεπιστημίου και των φοιτητών.

Μερικές από τις σημαντικές, τόσο από την σκοπιά  της ακαδημαϊκής ανύψωσης του Πανεπιστημίου όσο και της παροχής υψηλών υπηρεσιών στους φοιτητές είναι:

1.       Άνοιγμα στο κοινωνικό σύνολο με την αύξηση του αριθμού εισακτέων φοιτητών από 5.000 σε 6.600 το τρέχον ακαδ. έτος  2005-06 και 6.600 το επόμενο ακαδ. έτος (2006-07), μετά από έγκριση του ΥΠΕΠΘ.

2.       Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στους φοιτητές όπως π.χ. α) η διδασκαλία σε δημόσια κτίρια (Παν/μιο Μακεδονίας, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Παν/μιο Πατρών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης κ.λ.π.), που πέρα από το οικονομικό όφελος δρα και ενθαρρυντικά στην ψυχολογία των φοιτητών, β) η πρόσβαση των φοιτητών στις βιβλιοθήκες όλων των Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, γ) η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την διοικητική εξυπηρέτηση των φοιτητών, δ) η λειτουργία της βιβλιοθήκης όλες τις ημέρες της εβδομάδας  (καθημερινά 8:00-20:00 και Σάββατο- Κυριακή 10:00-16:00).

Επειδή ο Αντιπρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ Αν. Καθ. κ. Χατζηλάκος γνωρίζει τα ανωτέρω δεν τα αναφέρει επειδή έχει διαφορετικές απόψεις;

3.       Η επίδειξη της κοινωνικής του ευαισθησίας με την σταθεροποίηση του ύψους της συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών των προπτυχιακών προγραμμάτων σε έξι (6) χρόνια από τέσσερα (4) που ίσχυε και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε τέσσερα (4) από τρία (3) που ίσχυε.

Σημειώνεται ότι τα ακαδ. έτη 2005-06 και 2006-07 η αύξηση στην συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες σπουδών ήταν ΜΗΔΕΝΙΚΗ.

4.       Η ανάπτυξη για πρώτη φορά Εναλλακτικού Διδακτικού Υλικού.    ( Video, DVD, Υποδειγματικής διδασκαλίας, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, κλπ)

5.       Η συνέχιση του εκδοτικού έργου του ΕΑΠ.

6.       Η  επίλυση  αιτημάτων φοιτητικών συλλόγων ή και μεμονωμένων φοιτητών.

7.       Η συμμετοχή για πρώτη φορά των αποφοίτων του ΕΑΠ στις εξετάσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

8.       Ο συντονισμός των ενεργειών προς τα αρμόδια όργανα για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

9.       Ο καθορισμός ακαδημαϊκών κριτηρίων επιλογής των μελών ΣΕΠ, με στόχο την πρόσληψη των επιστημονικά καλλιτέρων και όχι κατόχων Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (Master) (υπηρετούσαν περίπου 100 άτομα).

10.   Η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων του Ιδρύματος που αναδεικνύει το μέγεθος της βελτίωσης των οικονομικών του Πανεπιστημίου.

11.   Η υλοποίηση μεγάλων επιχειρησιακών και αναπτυξιακών έργων στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Βιβλιοθήκη, Γραφείο Διασύνδεσης, Επιχειρηματικότητα, Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΑΠ, κλπ)

12.   Η προμήθεια οργανολογικού εξοπλισμού ύψους 733.000€ από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

13.   Η δημοπράτηση της Πανεπιστημιούπολης στην Πάτρα.

14.   Η απόφαση της ΔΕ από τον Μάιο του 2005, ίδρυσης Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων στην Αθήνα.

15.   Η προώθηση της παροχής Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης.

16.   Η πρόταση για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού από εξωτερικούς κριτές.

17.   Η δημοσιοποίηση των δράσεων του Πανεπιστημίου ( προβολή σε ημερίδες σε ΑΘΗΝΑ  και ΠΑΤΡΑ, ομιλίες σε περιφερειακά κέντρα, οργάνωση εκδηλώσεων και ομιλιών με στόχο την σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία.

Ιδιαίτερα όμως θα πρέπει να επισημάνουμε τις παρακάτω ενέργειες που έχουν ως στόχο να καταστήσουν το Πανεπιστήμιο ΠΡΩΤΟ και ΥΨΗΛΟ όχι στην περιφέρεια όπου είναι η έδρα του αλλά σε όλη την χώρα και γιατί όχι και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα:

α) Από  τις 10/11/2004 ο Πρόεδρος της ΔΕ είχε αποστείλει  επιστολή σε όλους τους Δημάρχους των πόλεων όπου το ΕΑΠ πραγματοποιεί ΟΣΣ και ζητούσε πέραν των άλλων «….Στο πλαίσιο της αμοιβαίας και επωφελούς συνεργασίας ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το ΕΑΠ θα προτείναμε να εξετάσετε την δυνατότητα παραχώρησης κτιρίου του Δήμου σας προκειμένου να λειτουργήσουν σ’ αυτό οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του Ιδρύματός μας.

Το κτίριο αυτό θα αποτελέσει τόπο συνάντησης, συνεργασίας και μελέτης τόσο των φοιτητών όσο και των διδασκόντων. Στο ίδιο κτίριο θα μπορέσει να λειτουργήσει Βιβλιοθήκη (θα περιλαμβάνει περίπου 1000 τόμους βιβλίων) όπου θα μπορούν οι φοιτητές να συμβουλεύονται και να δανείζονται βιβλία που θα είναι χρήσιμα για την πορεία των σπουδών τους καθώς και αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε οι φοιτητές και οι διδάσκοντες να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.

Μία τέτοια προσπάθεια έχει αγκαλιασθεί, εδώ και δύο χρόνια, με επιτυχία από το  Δήμο Αρχανών στην Κρήτη ο οποίος παραχώρησε για χρήση το πρώην Δημοτικό Σχολείο...»

 Ήδη έχουν ανταποκριθεί θετικά ο Δήμαρχος Ξάνθης, ο Δήμαρχος Λαρισαίων και η Δήμαρχος Αθηναίων. Για τους  Δήμους Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση για τα ανωτέρω.

Επομένως μετά από ενάμιση χρόνο ο Αντιπρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ ανακάλυψε ότι το ΕΑΠ πρέπει να επεκταθεί με δραστηριότητες και σε άλλες πόλεις; Γνώριζε ή μήπως δεν αξιολόγησε σωστά  τις παραπάνω ενέργειες;

β) Η καταρχήν άμεση απόφαση της ΔΕ για την ίδρυση Γραφείου του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ( Μάιος 2005) προς άμεση εξυπηρέτηση των φοιτητών της Αττικής. Δεν είναι η ενέργεια αυτή αναπτυξιακή;;

γ) Η αποστολή εγγράφων σε όλους τους φορείς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (Σχολές, Σύλλογοι, Φοιτητές κλπ) για την κατάθεση απόψεων Ίδρυσης Παραρτημάτων.

Ήδη στην προσεχή συνεδρίασή της 22/2/06 η ΔΕ θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό υλοποιώντας και σχετικές εξαγγελίες της Υπουργού η οποία στα πλαίσια της τακτικής της συνεργασίας με τη Διοικούσα Επιτροπή ήδη είχε ενημερωθεί από τον Πρόεδρο της ΔΕ για τις ενέργειες αυτές.

Η σκοπιμότητα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η επιλογή των πόλεων, οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό των παραρτημάτων είναι θέματα που απασχολούν τη ΔΕ ώστε η ίδρυσή τους να αποτελεί μοντέλο ποιοτικής και ακαδημαϊκής λειτουργίας με ενεργητικά αποτελέσματα στους φοιτητές, στους διδάσκοντες και στις τοπικές κοινωνίες.

δ) Με συντονισμένες ενέργειες της ΔΕ και έγγραφα που εστάλησαν από τον Πρόεδρο στον Πρωθυπουργό και τους αρμοδίους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Μ. Γιαννάκου και Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, οι φοιτητές του ΕΑΠ, όπως και οι φοιτητές των άλλων Πανεπιστημίων, θα απολαμβάνουν υπηρεσιών  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μειωμένο κόστος, με αποτέλεσμα την ταχύτερη πρόσβαση των φοιτητών στις διάφορες πηγές, την επικοινωνία με τους διδάσκοντες , την μεταξύ τους επικοινωνία και την διευκόλυνση της αλληλογραφίας.

ε) Η πραγματικά πάρα πολύ καλή Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ που παρέχει υπηρεσίες δανεισμού, διαδανεισμού, musesearch, πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά μέσα από την κοινοπραξία Heal-ling, πρόσβασης σε  βάσεις δεδομένων, πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Κοινοπραξίας  των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, και η δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες και κύρια τυφλών με την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλου λογισμικού. Οι φοιτητές μας μπορούν να επισκέπτονται και να δανείζονται βιβλία, περιοδικά, κλπ. από  οποιαδήποτε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη σε οποιαδήποτε πόλη λειτουργεί. Δεν τα γνωρίζει αυτά ο Αντιπρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ Αν. Καθ. κ. Χατζηλάκος ή σκοπίμως τα παραλείπει;

στ) Η ΔΕ προωθεί σε ανεξάρτητη και ακαδημαϊκή κρίση υποβληθέντα ή και νέα Προγράμματα Σπουδών που προτείνονται να λειτουργήσουν. Η αξιολόγηση από εξωτερικούς κριτές εξασφαλίζει την διαφάνεια και την ποιότητα των υπό έγκριση προγραμμάτων. Υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με τις παραπάνω αυτές αρχές;

Όλα τα ανωτέρω ευτυχώς συμβαίνουν στο ΕΑΠ.!!!

Τέλος κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω για ακόμα μία φορά ότι πρωταρχικός στόχος του ΥΠΕΠΘ και της εμπιστοσύνης με την οποία περιβάλλει την ΔΕ είναι η ακαδημαϊκή και λειτουργική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου καθώς και η παροχή υψηλών υπηρεσιών στους φοιτητές και την κοινωνία. Η συστηματική δουλειά, η θέληση, η πίστη, η προσήλωση, η αξιοκρατία και διαφάνεια είναι χαρακτηριστικά που διέπουν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Το φορτίο μεγάλο, οι ευθύνες πολλές αλλά ο στόχος είναι:

Το ΕΑΠ  «ΠΡΩΤΟ» και ψηλά σαν τον «ΟΛΥΜΠΟ».

Ο Πρόεδρος και αυτή η  Διοικούσα Επιτροπή δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση να οδηγηθεί το ΕΑΠ σε καμία «ΟΔΥΣΣΕΙΑ»…..

 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΕΑΠ

Καθ. Π. Δ. Σιαφαρίκας

 

 

Υ.Γ.  Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά από κτηνοτροφικά προϊόντα και ιδίως από ποιότητα γάλακτος καθώς επίσης γνωρίζω πολύ καλά και τα δύο εργοστάσια γάλακτος,  το μεν «ΠΡΩΤΟ» λόγω 34χρονης παραμονής μου στην Πάτρα του οποίου χρησιμοποιώ τα προϊόντα, το δε «ΟΛΥΜΠΟΣ» λόγω του τόπου καταγωγής μου, διερωτώμαι:

Συσχετίζει άραγε ο Αντιπρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ Αν. Καθ. κ. Χατζηλάκος την συνεταιριστική μορφή του εργοστασίου «ΠΡΩΤΟ» και την «ΟΛΥΜΠΟΣ», Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης ΑΕ (Πρώην Συνεταιριστική) με τον τρόπο λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων;;

  

 

ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΕΑΠ στον "Ελληνικό Πολιτισμό".

Εαν θέλετε και άλλες πληροφορίες για το ΕΑΠ δείτε την Ιστοσελίδα του ΕΑΠ  www.eap.gr  .  Επιπλέον από την εμπειρία που είχα ως φοιτητής του ΕΑΠ μπορώ να διαβεβαιώσω ότι η ποσότητα και η ποιότητα της ύλης είναι εξαιρετικά αναπτυγμένη και ανάλογη των σύγχρονων απαιτήσεων.  Το πρόγραμμα σπουδών κάθε χρόνο περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες και κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχεί σε 3 - 4 μαθήματα του συμβατικού πανεπιστημίου. 

Οι καθηγητές του ΕΑΠ είναι έμπειροι στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση και στην συγγραφή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων για διδασκαλία και διδάσκουν ταυτόχρονα ως καθηγητές ή έχουν διδακτική εμπειρία οι περισσότεροι σε ένα τουλάχιστον συμβατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας. 

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο  το ΕΑΠ είναι ΑΕΙ απολύτως ισότιμο με όλα τα αλλά ΑΕΙ της χώρας και οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κατοχυρωμένα με νόμο.  Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δίνουν εξετάσεις και στις τρεις θεματικές ενότητες κάθε χρόνο και να εκπονούν 4 γραπτές εργασίες για κάθε θεματική ενότητα, δηλαδή 12 γραπτές εργασίες κάθε χρόνο. 

Οι εξετάσεις είναι πιο αυστηρές από τα συμβατικά πανεπιστήμια το ίδιο και η βαθμολόγηση.  Οι αντιγραφές και τα σκονάκια δεν είναι εφικτά καθώς είναι πολλοί οι επιτηρητές καθηγητές που μας επιβλέπουν στις εξετάσεις. Για να μπορέσεις λοιπόν να πετύχεις στις εξετάσεις και να καταφέρεις να αποφοιτήσεις χρειάζεται εντατική μελέτη και αγάπη για το αντικείμενο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ