Άρθρο

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ, ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ (ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΤΟ 1975 ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΤΟ 1996 ΚΑΙ 2001)

ΑΡΘΡΟ 16, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: "Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια.  Το κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους".

Το παραπάνω άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος είναι σαφέστατο ως προς το δικαίωμα όλων των Ελλήνων να λαμβάνουν δωρεάν παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή παρερμηνεία.  Μέχρι τώρα δεν έχει τεθεί ζήτημα αναθεώρησης του συγκεκριμένου σημαντικού άρθρου του Συντάγματος (από ορισμένα κόμματα έχει τεθεί και προσπαθούν να χειραγωγήσουν την κοινωνία, αλλά η κοινή γνώμη συμφωνεί;).  Οι νόμοι για το εκπαιδευτικό σύστημα, την λειτουργία των Εκπαιδευτήριων σε όλες τις βαθμίδες, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τον τρόπο εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να αλλάζουν συχνά. Το άρθρο όμως 16, παράγραφος 4 είναι ανώτερο από οποιοδήποτε νόμο που θα έρθει στην βουλή.  Όλοι οι Νόμοι πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με το σύνταγμα για να είναι έγκυροι.

Το Σύνταγμα είναι ο Υπέρτατος Θεμελιώδης Νόμος του Κράτους, της Ελληνικής Πολιτείας και σε συμφωνία πάντα με το Ελληνικό Σύνταγμα πρέπει να ψηφίζονται όλοι οι νόμοι στην Βουλή των Ελλήνων.  Το μη αναθεωρήσιμο άρθρο 1 του Ελληνικού Συντάγματος με τις παραγράφους 1, 2 και 3 ορίζει ότι το πολίτευμα τις Ελλάδας είναι η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Ελληνικό λαό και υπάρχουν και ασκούνται υπέρ του Ελληνικού λαού όπως καθορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα. 

Σύμφωνα δε με το μη αναθεωρήσιμο άρθρο 26 του Ελληνικού Συντάγματος: "Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Βουλής".  Επομένως, στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι έγκυρος οποιοσδήποτε νόμος της Ευρώπης ούτε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα αν δεν επικυρωθεί με νόμο από την Ελληνική Βουλή και με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Θεμελιώδη και υπέρτατο νόμο του Κράτους της Ελληνικής Πολιτείας, δηλαδή να μην έρχονται σε αντίθεση με το Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο στην Ελλάδα υπερισχύει του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και οποιουδήποτε αλλού δικαίου γιατί εκφράζει την λαϊκή κυριαρχία των Ελλήνων και του Ελληνικού έθνους, η οποία είναι απαραβίαστη καθώς όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Ελληνικό λαό και υπάρχουν και ασκούνται υπέρ του Ελληνικού λαού όπως καθορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα, και όχι κάποιο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

Δεν είναι δυνατόν με κάποια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, προεδρικό διάταγμα ή νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων, να καταπατηθούν τα άρθρα του Συντάγματος ούτε μπορεί η Ευρωπαϊκή νομοθεσία ή το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα να υποσκελίσει το Ελληνικό Σύνταγμα γιατί το Ελληνικό Σύνταγμα υπερισχύει του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 3 του Ελληνικού Συντάγματος: "Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα". 

Το άρθρο 1, παράγραφος 3 του Ελληνικού Συντάγματος δεν είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί γιατί αφορά τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 1 του Ελληνικού Συντάγματος: "Οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη μορφή του πολιτεύματος ως Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφος 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26".

Στο συγκεκριμένο ΑΡΘΡΟ 16, στην ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ορίζεται με σαφήνεια ότι η παιδεία παρέχεται δωρεάν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στα κρατικά εκπαιδευτήρια και δεν μπορεί να μεταβληθεί ο δωρεάν χαρακτήρας της με κανένα νόμιμο τρόπο, ούτε είναι δυνατόν να γίνει επικερδής επιχείρηση στα χέρια οποιουδήποτε το δικαίωμα των Ελλήνων Πολιτών στην Παιδεία και ειδικότερα στην ανώτερη εκπαίδευση.   Άρθρο 16, παράγραφος 5 του Ελληνικού Συντάγματος: "Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση.  Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό, και  λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους.  Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει.  Ειδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ' αυτούς".

Όσοι λοιπόν θα ήθελαν να μετατρέψουν σε ασύδοτο οίκο εμπορείου την εκπαίδευση και μάλιστα την ανώτατη, ας μην το ελπίζουν γιατί η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων σέβεται και υπερασπίζεται το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ως τον θεμέλιο και Ανώτατο Νόμο της Ελληνικής Πολιτείας. 

Γιατί δημοκρατία και ελευθερία σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν νοείται χωρίς αξιοκρατία, η οποία απαιτεί να έχουν όλοι οι πολίτες τις ίδιες ευκαιρίες για μόρφωση και παιδεία, δηλαδή, ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ανάλογα με τις ικανότητες τους, ώστε να προάγονται οι αξιότεροι ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους θέση.   Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος: "Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελευθέρους και υπευθύνους πολίτες".  

Η παιδεία συνδέεται με τον σεβασμό στην αξία του ανθρώπινου προσώπου και το άρθρο 2, παράγραφος 1 (το οποίο δεν μπορεί να αναθεωρηθεί) του Ελληνικού Συντάγματος ορίζει: "Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας"

Φωνή λαού, οργή Θεού λέμε εμείς οι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί.  (Άρθρο 120, παράγραφος 4 του Ελληνικού Συντάγματος: "Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμόν των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την βία").

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ δημοσιεύθηκε ολόκληρο, με τα αναθεωρημένα άρθρα του, στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ" και στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" σε ειδική έκδοση (μορφή βιβλίου) τον Απρίλιο του 2001.  Επιπλέον το Σύνταγμα υπάρχει ολόκληρο και μπορείτε να το διαβάσετε (χωρίς τις αναθεωρήσεις) στο Βιβλίο “Αρχές Πολιτικής Επιστήμης και Στοιχεία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος”, 1995 ΟΕΔΒ, Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου.

 

Υ.Γ.  Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει απόλυτος σεβασμός των συνταγματικών επιταγών από ελάχιστους σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίζεται εις το διηνεκές η καταπάτηση της δημοκρατικής συνταγματικής τάξης και νομιμότητας;  Μήπως η αναθεώρηση του άρθρου 16 και η χωρίς όρια εμπορευματοποίηση του κοινωνικού αγαθού της παιδείας μπορεί να γίνει αποδεκτή στην πλειονότητα της συνείδησης των πολιτών; 

 

 

Ευστάθιος Ι. Μοσχοβίτης

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΛΙΔΑ

Πνευματικά Δικαιώματα Ευστάθιος Μοσχοβίτης