Οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών και οι πρακτικές απαίτησης εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:  ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (με πιστωτική κάρτα ή χωρίς έκδοση πιστωτικής κάρτας) και οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίες που επιβάλουν οι ελάχιστοι αλλά πολύ ισχυροί και ιδιαίτερα άπληστοι επιχειρηματίες στο χώρο των οικονομικών υπηρεσιών ή ακόμα και το κράτος που αν δεν τους υποθάλπει, τουλάχιστον τους ανέχεται.  

Οι πιστωτικές κάρτες δεν είναι δύσκολο σήμερα να εκδοθούν, ακόμη και αν αγοράσεις από μια επιχείρηση ορισμένα προϊόντα, για να σε διευκολύνουν να τα αγοράσεις με δόσεις σου εκδίδουν, σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα, αν το επιθυμείς πιστωτική κάρτα.  Το δάνειο με πιστωτική κάρτα σημαίνει έντοκη εξόφληση του ποσού που δανειστήκαμε με μηνιαίες δόσεις. 

Η καθυστέρηση καταβολής της μηνιαίας δόσης επιβαρύνει τον οφειλέτη με τόκους υπερημερίας τους τρεις πρώτους μήνες και από τον τρίτο μήνα καθυστέρησης της δόσης αποπληρωμής του δανείου και μετά η Τράπεζα μπορεί να απαιτήσει να εξοφλήσετε εφάπαξ το σύνολο του δανείου που λάβατε και μάλιστα εντόκως. 

Επιπλέον, η Τράπεζα μπορεί να προχωρήσει σε ένδικα μέσα για να διασφαλίσει τις απαιτήσεις της με έκδοση δικαστικής διαταγής πληρωμής και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που δεν εξόφλησε το δάνειό του στον συγκεκριμένο χρόνο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την σύμβαση του δανείου. 

Ο οφειλέτης που δεν εξοφλεί το δάνειό του μετά από τρίμηνη καθυστέρηση καταβολής της μηνιαίας δόσης του δανείου του καταχωρείται στην μαύρη λίστα της βάσης δεδομένων του ΤΕΙΡΕΣΙΑ (Βάση δεδομένων δανειοληπτών που καθυστέρησαν για πάνω από τρεις μήνες την εξόφληση των μηνιαίων δόσεων του δανείου τους και έχουν πρόσβαση στα στοιχεία όλες οι Τράπεζες) και δεν μπορεί για 5 έτη να συνάψει δάνειο από τράπεζα.  Αν ο οφειλέτης μετά από τρίμηνη καθυστέρηση καταβολής των μηνιαίων δόσεών του εξοφλήσει ακόμη και το σύνολο του δανείου του είναι πολύ πιθανό να έχει καταχωρηθεί στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ και να παραμείνει για 5 έτη.

Έχουμε κατανοήσει τις συνέπειες από την μη έγκαιρη αποπληρωμή του δανείου και έχουμε μελετήσει τη σύμβαση που υπογράφει κάθε δανειζόμενος με την τράπεζα για την έκδοση της πιστωτικής κάρτας;  

Για τα δάνεια (καταναλωτικά, στεγαστικά, επιχειρηματικά και άλλα) που μας χορηγούνται χωρίς έκδοση πιστωτικής κάρτας οι συνέπειες από την μη έγκαιρη αποπληρωμή των δόσεων του δανείου, σύμφωνα με την σύμβαση μας, είναι οι ίδιες που είδαμε για τους κατόχους πιστωτικών καρτών. 

Οφείλουμε, λοιπόν, να μελετάμε ενδελεχώς την σύμβαση που υπογράφουμε με μια Τράπεζα για την χορήγηση του δανείου όποια μορφή και αν έχει το δάνειο.  Βεβαίως, θα έπρεπε όπως γίνεται εδώ ανωτέρω να αναλύονται με συντομία και εκλαϊκευμένα οι συνέπειες από την μη έγκαιρη αποπληρωμή των δόσεων του δανείου, ώστε να διατηρούνται στην μνήμη μας και όχι με την οικονομική και νομική ορολογία της σύμβασης για την σύναψη του δανείου. 

Οι τράπεζες όφειλαν με μια σελίδα, η οποία θα περιλαμβάνεται στην πρώτη σελίδα των όρων της σύμβασης του δανείου, να εξηγούν εκλαϊκευμένα και με συντομία τις συνέπειες από την μη έγκαιρη αποπληρωμή των δόσεων του δανείου και υπεύθυνη για το κενό αυτό είναι και η συντεταγμένη πολιτεία. 

 Επιπλέον πρέπει όλοι οι υπάλληλοι των  οικονομικών υπηρεσιών των τραπεζών και όχι μόνο το νομικό τμήμα να έχουν διαβάσει τουλάχιστον μια φορά το κείμενο των όρων της σύμβασης που είναι ίδιο για κάθε είδος δανείου ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δανειοληπτών, οι οποίοι συναλλάσσονται με την τράπεζα. 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται με τις αποδείξεις πληρωμής των δόσεων των δανείων, τις οποίες πρέπει να κρατάμε για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε σε περίπτωση κάποιου λάθους να μπορούμε να αποδείξουμε το σωστό.

Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε δάνειο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος και απόλυτη ανάγκη και αν τα εισοδήματά μας δεν θα μας επιτρέψουν να το εξοφλήσουμε.  Καλύτερα να ζούμε με λιγότερα αγαθά παρά να σκλαβωνόμαστε στον υπερκαταναλωτισμό που μας επιβάλλει η διαφήμιση και τα υλιστικά πρότυπα του σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Γιατί αληθινή ευτυχία δίνει μόνο η άφθονη αγάπη και όχι τα άφθονα υλικά αγαθά, αρκεί να ξέρουμε να αγαπάμε.  Ωστόσο, για να επανέλθουμε στην σκληρή πραγματικότητα, όταν υπογράφεις μια σύμβαση για ένα δάνειο και ξέρεις ότι θα επιβαρυνθείς με επώδυνους τόκους για πολλά χρόνια μετά, γιατί διαμαρτύρεσαι;

Στην άναρχη οικονομία, που μερικοί την ονομάζουν ελεύθερη, οι ελάχιστοι, αλλά οικονομικά πολύ ισχυροί σκλαβώνουν και ελέγχουν την οικονομία για να εξασφαλίζουν τα ιδιοτελή ατομικά τους συμφέροντα και με απληστία να μπορούν να αυξάνουν διαρκώς τα κέρδη τους εις βάρος του κοινωνικού συνόλου που παράγει τον πλούτο που του υφαρπάζουν. 

Γιατί ο κοινωνικός πλούτος, ενώ η παραγωγική διαδικασία είναι συλλογική και όχι ατομική, μοιράζεται άδικα ώστε οι λίγοι που ελέγχουν τα μέσα παραγωγής να ζουν στην χλιδή και οι πολλοί στην φτώχια και στην ανεργία.  Επιπλέον το νομικό πλαίσιο επιτρέπει ώστε οι ελάχιστοι, αλλά οικονομικά πολύ ισχυροί  να μπορούν να συντρίβουν με απεριόριστη ελευθερία=ασυδοσία και απανθρωπιά τους πιο αδύναμους και οι τράπεζες σε αυτό το περιβάλλον σε εξυπηρετούν και δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα

Όμως, θέλω να συνεχίσω να πιστεύω ότι στον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο η πλειονότητα των επιχειρηματιών (καθώς όλοι οι πολίτες - εργαζόμενοι θα μπορούν να  έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στις αυτοδιοικούμενες συνεταιριστικού τύπου επιχειρήσεις κατά τον εκδημοκρατισμό της οικονομικής λειτουργίας της κοινωνίας) προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην πρόοδο της οικονομίας και της κοινωνίας, ώστε με αίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης να ευημερεί συνολικά η κοινωνία.

Ας Σκεφτούμε αν μια χήρα με δύο μικρά παιδιά θα μπορούσε να πληρώνει τις δόσεις του στεγαστικού δανείου του άντρα της που απεβίωσε από την στιγμή που δεν έχει τα εισοδήματά του πλέον και πόση υπομονή θα έδειχνε η τράπεζα πριν να προχωρήσει σε κατάσχεση της οικίας της. 

Από την άλλη πλευρά αν ένας μεγαλοεισοδηματίας με επαγγελματικά δάνεια και τεράστιες καταθέσεις στην τράπεζα καθυστερούσε για πολύ καιρό να πληρώσει τις δόσεις του στεγαστικού δανείου του, από αλαζονεία, αμέλεια ή αδιαφορία, πόση υπομονή θα έδειχνε για την περίπτωση του ένα πιστωτικό ίδρυμα και αν θα τολμούσε να του κάνει γρήγορα κατάσχεση φοβούμενη μήπως αποσύρει τα κεφάλαιά του...  Ωστόσο, θέλω να συνεχίσω να πιστεύω, έστω και αν θεωρηθώ αφελής, ότι οι περισσότερες Τράπεζες εφαρμόζουν ανθρώπινη πολιτική και σέβονται τους πελάτες τους στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού.

Ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα είναι η απάνθρωπη εντατικοποίηση της εργασίας, από ελάχιστες επιχειρήσεις, για μεγαλύτερη κερδοφορία,  (λόγω της απληστίας ορισμένων εργοδοτών που στοιβάζουν σε άθλιες συνθήκες μέσα σε μεγάλες ανήλιαγες αίθουσες 40 – 50 εργαζόμενους, δηλαδή, αποθήκες ανθρώπων που τις ονομάζουν γραφεία υπαλλήλων), που επιβάλλουν αυτό το περιβάλλον στους υπαλλήλους που εργάζονται με οικονομικά προϊόντα και διαχειρίζονται κυρίως καρτέλες οφειλετών από διάφορα ληξιπρόθεσμα δάνεια, με σκοπό να τους πείσουν να καλύψουν την εκκρεμότητα. 

Σε ορισμένες τέτοιες οικονομικές υπηρεσίες υπάρχει ένα ειδικό απάνθρωπο λογισμικό που καλεί σε ένα δευτερόλεπτο, αυτόματα χωρίς τον έλεγχο του υπαλλήλου και συνεχώς, το ένα μετά το άλλο, τα τηλέφωνα των πελατών ενός ή περισσότερων οικονομικών προϊόντων, που διαχειρίζεται ένας υπάλληλος και καθώς η καρτέλα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή εμφανίζεται μετά την κλήση προς τον πελάτη ή 1 - 2 δευτερόλεπτα πριν και ενώ έχει αρχίσει η συνομιλία, τα 2-3  δευτερόλεπτο που βλέπει ο υπάλληλος την καρτέλα δεν αρκούν για να δώσουν την σωστή εικόνα μιας οφειλής, ούτε να δει διεξοδικά το ιστορικό της υπόθεσης. 

Το αποτέλεσμα είναι ο υπάλληλος με πολύ προχειρότητα να μιλά στον πελάτη και να μην μπορεί να πείσει αφού δεν προλαβαίνει να δει ούτε καν το ιστορικό και να αντλήσει επιχειρήματα εκ των προτέρων, και επιπλέον η επιχείρηση απαιτεί με αυτό το σύστημα να φέρει εις πέρας εκατοντάδες υποθέσεις ο υπάλληλος μέσα σε λίγες ώρες...!  Μετά την λήξη κάθε σύντομης επαφής του υπαλλήλου με τον πελάτη, καλείται αυτόματα από το λογισμικό σε 5- 10 δευτερόλεπτα ο επόμενος πελάτης και ανοίγει αυτόματα στον υπολογιστή ή επόμενη καρτέλα, πριν προλάβει ο υπάλληλος να γράψει δύο σωστά σχόλια στην προηγούμενη καρτέλα για το αποτέλεσμα της επικοινωνίας (έστω μονολεκτικά αν είναι σοβαρά ασθενής ή άνεργος για παράδειγμα ο οφειλέτης ή αν συντρέχει άλλος σοβαρός λόγος αδυναμίας) και να την κλείσει ομαλά. 

Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι υπάλληλοι να είναι υπεύθυνοι και να μην κάνουν τραγικά λάθη όταν αναγκάζονται καθημερινά να χειρίζονται εκατοντάδες σοβαρές υποθέσεις ληξιπροθέσμων οφειλών μέσα σε ένα οκτάωρο με απίστευτη προχειρότητα και επιπολαιότητα, χωρίς ηρεμία, με την αφόρητη πίεση των προϊσταμένων και με υπερβολική κούραση από τον τεράστιο αριθμό υποθέσεων που καλούνται να φέρουν εις πέρας ανά ώρα. 

Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου οι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν τους βασικούς όρους της σύμβασης που έχει υπογράψει ο πελάτης με κάποια οικονομική υπηρεσία γιατί δεν τους έχει δοθεί η σωστή ενημέρωση από την οικονομική υπηρεσία που εργάζονται και επομένως πως να διαχειριστούν υπεύθυνα την υπόθεση ενός ληξιπροθέσμου δανείου, για παράδειγμα, και να πείσουν με επιχειρήματα τον πελάτη για την πληρωμή και την κάλυψη της εκκρεμότητάς του; 

Οι τρομοκρατημένοι υπάλληλοι φοβούμενοι την ανεργία αναγκάζονται να υποκύψουν (και μερικές φορές αυτοκτονούν ηθικά καρφώνοντας ο ένας τον άλλο) και δεν αντιδρούν στον εκβιασμό, καθώς μάλιστα αρκετοί είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που ανανεώνεται κάθε τόσο για μικρό χρονικό διάστημα μερικών μηνών αντί να γίνει αορίστου χρόνου.

 Βέβαια και χωρίς το λογισμικό αυτό η αφόρητη πίεση στους εργαζόμενους για να φέρουν εις πέρας, χωρίς ουσιαστική υπευθυνότητα και με προχειρότητα, εκατοντάδες υποθέσεις μέσα σε ένα οκτάωρο είναι αφόρητη, καθώς ορισμένοι προϊστάμενοι χαρακτήριζαν με περισσό θράσος τους υπαλλήλους ευέλικτες αναλώσιμες μηχανές.  

Όταν οι μηχανές, όπως χαρακτήριζαν τους υπαλλήλους, λόγω εξάντλησης μετά από ένα χρονικό διάστημα δεν μπορούσαν να φέρνουν πλέον εκατοντάδες υποθέσεις εις πέρας κάθε μέρα, τους απέλυαν για να προσλάβουν νέους υπαλλήλους με μικρότερο μισθό, επιδοτούμενους μερικές φορές από τον ΟΑΕΔ, και για όσο χρονικό διάστημα αντέξουν και αυτοί... 

Με αυτό τον τρόπο καταστρέφουν το μέλλον νέων ανθρώπων (αν κάποιος υπάλληλος άντεχε για μεγάλο χρονικό διάστημα και του άρεσε να εκβιάζει νέους υπαλλήλους να εργάζονται σε αυτό τον φρενήρη και ανεύθυνο ρυθμό μπορούσε να προαχθεί σε προϊστάμενο).  

Οι προϊστάμενοι και η διοίκηση δεν έβρισκαν έναν τρόπο ορθολογικό, με καλύτερη ενδεχομένως οργάνωση και καταμερισμό της εργασίας, με ψυχική ενθάρρυνση των εργαζομένων και επανεκπαίδευση και με νέο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, με τον οποίο οι εργαζόμενοι υπεύθυνα και σωστά θα μπορούσαν να είναι πιο παραγωγικοί, αλλά επέμεναν ότι  απλώς πρέπει να αυξάνουν διαρκώς χωρίς όριο τον ρυθμό και την ταχύτητά τους οι εργαζόμενοι. 

Επειδή η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εργαζομένων στο αντικείμενο εργασίας τους ήταν ελλιπής έως ανύπαρκτη (προφορική και ελάχιστα γραπτή, όταν υπήρχε) αν τόλμαγε ένας εργαζόμενος να ρωτήσει κάτι σχετικά με το αντικείμενό του οι προϊστάμενοι του απάνταγαν με προσβλητικό τρόπο ότι έχει αμνησία γιατί δεν θυμάται ότι έχει ενημερωθεί και εκπαιδευθεί για όλα...

Ένα ακόμη φαινόμενο που παρατηρήθηκε στην ανήλιαγη και μη καλά αεριζόμενη αποθήκη ανθρώπων που την ονόμαζαν γραφεία ήταν ότι είχαν συνεχώς σε λειτουργία (όταν δεν είχαν ανοιχτό ένα παράθυρο του φωταγωγού και της τουαλέτας που έφερναν ρεύμα αέρα) τα ασυντήρητα, μαύρα από την σκόνη εσωτερικά, κλιματιστικά με αποτέλεσμα να παθαίνουν συχνά ψύξη και αλλεργίες ορισμένοι εργαζόμενοι οι οποίοι όταν έβηχαν τους κατηγορούσαν οι προϊστάμενοι με απύθμενο θράσος ότι αποτελούσαν εστία μικροβίων και ιώσεων για τους υπόλοιπους εργαζόμενους... 

Πρέπει να μνημονευτεί και μια λεπτομέρεια για τα τσιμπούρια που τσιμπούσαν τους εργαζόμενους και δεν απομακρύνονταν από την αποθήκη που στεγάζονταν τα γραφεία παρά τις συχνές απολυμάνσεις του χώρου που έκαναν συνεργεία που καλούσαν οι διοικούντες μετά από βεβαιώσεις και διαγνώσεις γιατρών για τα τσιμπήματα που υπέστησαν ορισμένοι εργαζόμενοι στο άθλιο χώρο εργασίας. 

Η επιθεώρηση εργασίας μήπως πρέπει να δει άμεσα το ζήτημα και να επέμβει ή μήπως δεν το γνωρίζει;  Η Πολιτεία ως έχει υποχρέωση ελέγχει δειγματοληπτικά τους χώρους εργασίας και τις συνθήκες εργασίας ώστε να μην εργάζονται οι εργαζόμενοι σε ερείπια ή σε γραφεία χωρητικότητας 40 και 50 ανθρώπων σε ανήλιαγες αποθήκες μη κατάλληλες ούτε για αποθήκες υλικών αγαθών; 

Υπάρχουν βέβαια σοβαρές και υπεύθυνες οικονομικές υπηρεσίας που δε ακολουθούν αυτόν τον ανεύθυνο δρόμο.  Όμως οι ελάχιστες ανεύθυνες επιχειρήσεις, που αμαυρώνουν ολόκληρο τον σοβαρό και υπεύθυνο κλάδο των οικονομικών υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να ελεγχθούν για να μπει τροχοπέδη σε αυτόν τον επικίνδυνο κατήφορο;  Μην εκπλαγείτε αν μια τέτοιου είδους επιχείρηση διαθέτει πιστοποίηση για τις άριστες συνθήκες του εργασιακού της περιβάλλοντος, έστω και αν μοιάζει με το Άουσβιτς ο εργασιακός χώρος τουλάχιστον για τους απλούς εργαζόμενους, γιατί σίγουρα η διοίκηση διαθέτει άριστο περιβάλλον.  Στην όμορφη μυθική χώρα της μίζας και του ρουσφετιού όλα είναι δυνατά.

Ορισμένοι εργοδότες, διευθυντές και προϊστάμενοι πιστεύουν ότι έχουν δικαίωμα να φοβερίζουν, να απειλούν, να εκβιάζουν και να προσβάλουν διαρκώς τον εργαζόμενο με παράλογες παρατηρήσεις.  Επιβάλλουν οι ελάχιστοι πολύ ισχυροί όμως εργοδότες σε κάθε εργαζόμενο να αποδίδει  και να παράγει όσο δύο ή τρεις εργαζόμενοι μαζί, με σκοπό το τεράστιο υπερκέρδος και η απληστία τους προκαλεί φτώχια και ανεργία για τους πολλούς και χλιδή και ακόμη μεγαλύτερο πλούτο για τους ίδιους ελάχιστους οικονομικά ισχυρούς που καταληστεύουν τον πλούτο που παράγει η κοινωνία. 

Δυστυχώς ορισμένες φορές ισχύει η λαϊκή ρήση "φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης" καθώς δίκιο στην Ελλάδα πολλές φορές νομίζουμε ότι έχει αυτός που φωνάζει δυνατότερα για να σκεπάσει το δίκιο και την φωνή των άλλων με περισσή θρασύτητα.  Υπάρχουν ορισμένοι που πιστεύουν ότι επιτυχημένος είναι αυτός που έχει τα μέσα, την οικονομική ευχέρεια, τις γνωριμίες και τις δημοσιές σχέσεις ώστε με τον τσαμπουκά, την δυνατή επιβλητική φωνή και θράσος χιλίων πιθήκων να επιβάλλεται και να προοδεύει κοινωνικά. 

Ο κανιβαλισμός του θαυμαστού πολιτισμού μας από ορισμένους ονομάζεται ελεύθερος ανταγωνισμός...  Κωμικοτραγικό είναι να βλέπεις έναν άνθρωπο να μην σέβεται τον συνάνθρωπό του και να μην καταλαβαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν σέβεται κυρίως τον εαυτό του γιατί αν είναι άρρωστη η ψυχή του ανθρώπου δύσκολα γιατρεύεται και όταν έχει εξουσία βασανίζει τους άλλους πιστεύοντας ότι έχει πάντα δίκιο και ότι προέχει το ατομικό του συμφέρον από το κοινωνικό συμφέρον. 

Ορισμένοι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών πιέζουν  τον εργαζόμενο να δέχεται αδιαμαρτύρητα τις παράνομες υβριστικές επιθέσεις, απειλές και κουτοπονηριές κάποιων οφειλετών που εκβιάζουν και απειλούν με ψεύδη φτάνοντας μέχρι τους τηλεοπτικούς σταθμούς για να αποφύγουν να πληρώσουν λέγοντας ότι ο υπάλληλος τους απείλησε. 

Με αυτό τον τρόπο κάποιοι εργαζόμενοι δέχονται, σε αυτές τις ελάχιστες (έστω και αν θεωρηθώ αφελής) θέλω να πιστεύω υπηρεσίες, ταυτόχρονα απειλές και βωμολοχίες από εργοδότη και οφειλέτη ώστε αν δεν καταλήξουν σε φρενοκομείο... το λιγότερο που μπορούν να πάθουν είναι να απολυθούν.  Αν τύχει μάλιστα ένας εργαζόμενος οικονομικής υπηρεσίας να πει σε έναν κατ' επάγγελμα  "υβριστή οφειλέτη" να επαναλάβει τις ύβρεις, που εκτόξευσε κατά ενός εργαζομένου που δεν γνωρίζει, στον Εισαγγελέα αν τολμάει και όχι απρόσωπα πίσω από ένα τηλέφωνο τότε "ο προϊστάμενος που θεωρεί μουγκό κουρέλι" τον εργαζόμενο θα του πει ότι έχασε την ψυχραιμία του και αντέδρασε ως νευρόσπαστο και όχι ως επαγγελματίας που πρέπει όλα να τα ανέχεται και να μην παριστάνει το θύμα!  Ιδού η σχιζοφρένεια ελάχιστων άπληστων οικονομικά ισχυρών που εκφράζεται από τα τσιράκια τους=προϊστάμενους για ένα κόκκαλο που τους πετάνε για να βασανίζουν τους εργαζομένους... 

Υπάρχουν και πολλοί τρόποι αθέμιτου ανταγωνισμού...  Για παράδειγμα: "Ένας υπάλληλος οικονομικής υπηρεσίας μίλαγε με μία οφειλέτη για την διευθέτηση του μεγάλου χρέους της που εκκρεμούσε πολύ καιρό.  Ωστόσο μίλησε προκλητικά, αδιάφορα και έκλεισε το τηλέφωνο απότομα στον υπάλληλο που ήθελε να την εξυπηρετήσει και μετά η η προϊσταμένη έβαλε έναν συνάδελφό του να την καλέσει και προφανώς επειδή η οφειλέτης ένιωθε ενοχή για τον άσχημο τρόπο που προηγουμένως μίλησε κατάφερε να κάνει διακανονισμό μαζί της ο άλλος υπάλληλος.  Μετά ήρθε η προϊστάμενη και ρώταγε επίμονα τον πρώτο υπάλληλο που είχε δεχτεί την άσχημη συμπεριφορά από την οφειλέτη γιατί  δεν μπόρεσε να κάνει μαζί της διακανονισμό και τον χαρακτήρισε νευρικό μπροστά σε όλους τους συναδέλφους…  Άραγε θέλει να τον βγάλει «τρελό» ή να τον διώξει και χρησιμοποιεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς ο γιός της που εργάζεται εκεί έρχεται μόνιμα πρώτος στις "εισπράξεις όπως λένε" και ας εργάζεται περιστασιακά.  

Υπάρχουν μάλιστα και λίγοι δήθεν "συνάδελφοι" που συνεπικουρούν τον απάνθρωπο αθέμιτο ανταγωνισμό τον οποίο προωθούν ορισμένοι προϊστάμενοι, "βασιλικότεροι του βασιλέων-εργοδοτών τους, διαδίδοντας την αντίληψη ότι αν έχει κάποιος ακόμη "ανθρώπινες ευαισθησίες και ίχνη αξιοπρέπειας" τότε δεν είναι κατάλληλος για αυτή την εργασία και καλύτερα να παραιτηθεί και να ψοφήσει χωρίς να μιλά, δειλός και άβουλος συνάμα σαν τους ίδιους που φυτοζωούν νεκροί πνευματικά μισώντας και τα άντερά τους!      

Γιατί το Κράτος δικαίου για τους ανίσχυρους και πολλούς φτωχούς εργαζόμενους μπορεί να είναι μια ωραία φενάκη - κόλαση ενώ είναι παράδεισος για τους ελάχιστους σατανολάτρες, οικονομικά ισχυρούς κεφαλαιοκράτες και νόμιμα ληστές του κοινωνικού συνόλου ώστε να διαιωνίζεται η αδικία απέναντι στο κοινωνικό σύνολο που παράγει τον πλούτο αλλά ποτέ δεν τον γεύεται.

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός μόνο ζημία προκαλεί σε μια επιχείρηση γιατί καταλύει την αξιοκρατία και επομένως αποκλείει την αληθινή ανάπτυξη, οικονομική της πρόοδο και μακροημέρευσή της.

Ο νέος νόμος για τις "εισπρακτικές εταιρείες" προβλέπει ότι μετονομάζονται σε "εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις" και δεν έχουν δικαίωμα είσπραξης των οφειλών.  Επιπλέον ο νόμος με σαφήνεια διατύπωσης που δεν επιδέχεται παρερμηνείες προβλέπει ότι δεν έχουν αυτές οι εταιρείες δικαίωμα άσκησης ψυχολογικών πιέσεων και πειθαναγκασμού και μπορούν μόνο να ενημερώνουν τον οφειλέτη για την ληξιπρόθεσμη οφειλή του και να προβαίνουν σε διακανονισμούς.  

Μακάρι το αρμόδιο υπουργείο, τα ελεγκτικά του όργανα και οι επιθεωρήσεις εργασίας με τακτικούς ελέγχους να διασφαλίζουν ότι ο νόμος τηρείται και είναι ανθρώπινες οι συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους υπαλλήλους αυτών των ενημερωτικών πλέον εταιρειών αλλά και η επικοινωνία και ενημέρωση με τους οφειλέτες είναι πραγματικά ανθρώπινη και αξιοπρεπής. 

Ίσως την ενημέρωση αυτή θα μπορούσαν καλύτερα να την αναλάβουν άνεργοι δημοσιογράφοι που δεν είχαν τα μέσα και τις γνωριμίες για να ενταχθούν στην κάστα των  μεγαλοδημοσιογράφων - πληρωμένων κοντυλοφόρους και καθοδηγητών της κοινής γνώμης που υπηρετούν τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των ελάχιστων οικονομικά ισχυρών, εκδοτών, καναλαρχών, επιχειρηματιών και πολιτικών που ληστεύουν με απληστία τον πλούτο που παράγει η κοινωνία.          

Αν με ρωτήσετε ποιος είμαι για να κρίνω τους άλλους θα απαντούσα ότι δεν θεωρώ ότι είμαι καλύτερος από όσους αναφέρω...  Στο άρθρο 2 του Ελληνικού Συντάγματος διαβάζουμε ότι "Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας", ωστόσο απέναντι στην εξουσία ενός αδίστακτου εργοδότη ο εργαζόμενος δε είναι τίποτα παραπάνω από ένα άψυχο αντικείμενο, εργαλείο για να πλουτίζει, να σου δίνει ψυχούλα και να σε βρίζει κιόλας, καθώς το Ελληνικό Σύνταγμα για αυτούς είναι ένα παλιόχαρτο και θεός τους είναι το χρήμα και το ατομικό συμφέρον τους, όπως το ορίζει η απληστία τους, εις βάρος πάντα του κοινωνικού συνόλου. 

Η πιο μικρόψυχη, χυδαία και φασιστική επίθεση από κάποιον που είχε χάσει την αξιοπρέπεια του ήταν να χαρακτηρίζει ηλίθιο το χαμόγελο αγάπης του συνανθρώπου του, επειδή ο ίδιος από μιζέρια και κακότητα δεν μπορούσε να χαμογελάσει...  Η εξουσία που μπορεί να σκοτώνει συνειδήσεις και ψυχές δεν χαμογελά...  

Η κοσμική ευτυχία φαίνεται να αποτελείται από μικρές στιγμές, ωστόσο αν ισχύει αυτό τότε προφανώς δεν αγαπάμε αληθινά και αδιάλειπτα τον Θεό και τους συνανθρώπους μας και για αυτό δεν ζούμε την αληθινή και παντοτινή ευτυχία, που δεν έχει τέλος ούτε στην παρούσα ούτε στην μέλλουσα ζωή, του γνήσιου χριστιανού καθώς ή ψυχή και η αγάπη είναι αθάνατες και η πηγή της αθανασίας της ψυχής είναι ο Χριστός που αποτελεί την ζώσα σταυροαναστάσιμη αγάπη. 

Μια παραλλαγή ενός τραγουδιού: "Σπουδαίοι άνθρωποι αλλά/  ή μοναξιά τους παγώνει/  στέλνουν μηνύματα στα κινητά/ για να μην νιώθουν μόνοι./  Μα εγώ έχω εμένα! και εσύ εσένα!/  τι να αγαπήσεις και τι να πεις;!...

Ωστόσο, πρέπει να σεβόμαστε ακόμα και αυτούς που δεν μας σέβονται ώστε με το παράδειγμά μας να μάθουν τι είναι σεβασμός και ίσως να αποκτήσουν και αυτοί κάποτε αυτοσεβασμό. 

Μερικοί εργοδότες, διευθυντές και προϊστάμενοι πιστεύουν ότι θα αυξήσουν την αποδοτικότητα ακόμα και ενός ευσυνείδητου εργαζόμενου με διαρκείς πιέσεις, άδικες παρατηρήσεις και απειλές, ωστόσο μακροχρόνια αυτό που πετυχαίνουν είναι να βγάλουν άχρηστο έναν άξιο εργαζόμενο με σπασμένα πλέον νεύρα για να προσλάβουν έναν νεότερο με λιγότερα χρήματα και επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ, καθώς υπάρχει ανεργία και ο εκβιασμός είναι μόνιμη πρακτική ελάχιστων άπληστων αντίχριστων υπανθρώπων που δεν διαθέτουν αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό και στέλνουν στον ψυχικό και σωματικό θάνατο συνανθρώπους τους, γιατί ποτέ δεν ικανοποιείται η ματαιοδοξία τους και η απληστία τους για κέρδη. 

Ο έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας είναι ανύπαρκτος στις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, ενώ οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ σκληρές και απάνθρωπες καθώς ο εργαζόμενος πρέπει να μιλάει συνεχώς επί οκτώ ώρες με εκατοντάδες ανθρώπους στο τηλέφωνο και να ενημερώνει τις καρτέλες τους στον υπολογιστή.  Σε ποιά άλλη εργασία μιλάει ο εργαζόμενος επί οκτώ ώρες συνεχώς στο τηλέφωνο καθημερινά;  Γιατί να μην ενταχθεί στις βαριές και ανθυγιεινές εργασίες; 

Παλαιότερα οι εκφωνητές ραδιοφώνου-δημοσιογράφοι ιδιαίτερα των ενημερωτικών εκπομπών και ειδήσεων ήταν επάγγελμα (λειτούργημα για όσους το αγαπούσαν) ενταγμένο στα βαρέα και ανθυγιεινά γιατί η "καλή φωνή" με την σωστή τοποθέτηση και άρθρωση είναι επίπονη εργασία που φθείρει εύκολα τις φωνητικές χορδές, απαιτεί γνώσεις ορθοφωνίας και ένα "αγαθό-χρηστό ήθος" μιας υψηλής πολιτισμικής έκφρασης που φανερώνεται όταν μιλάμε σε ένα άψυχο μικρόφωνο που προσπαθούμε να εκφράσουμε την ψυχή μας...  

Σκεφτείτε επιπλέον ότι δέχονται καθημερινά οι εργαζόμενοι τις υβριστικές επιθέσεις και απειλές (ακόμη και για μηνύσεις) ορισμένων αναξιοπρεπών οφειλετών επειδή τους ενημερώνουν για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, αλλά πολλές φορές και τις υβριστικές επιθέσεις και απειλές του προϊσταμένου που ζητά από τον εργαζόμενο να διεκπεραιώσει όλο και περισσότερες υποθέσεις, χιλιάδες ζητάει καθημερινά από τον κάθε εργαζόμενο και όταν το ωράριο είναι κυλιόμενο γίνεται θανατηφόρα εξαντλητική η δουλειά.

Το οκτάωρο έχει 480 λεπτά μείων 20 λεπτά διάλλειμα μένουν 460 λεπτά και αν υποθέσουμε ότι ο υπάλληλος διαθέτει 3 λεπτά μέσω όρο στην τηλεφωνική επικοινωνία, αποτελεσματική διαπραγμάτευση και σωστή ενημέρωση των καρτελών των οφειλετών ανά υπόθεση, που δεν είναι μεγάλος χρόνος αν πρόκειται για Νομική Υπηρεσία Δικηγόρων και όχι απλώς Ενημερωτική Εταιρεία, τότε περίπου 153 υποθέσεις μπορεί να διεκπεραιώσει την ημέρα υπεύθυνα.  Κάθε καρτέλα όμως μπορεί να περιέχει  3 - 4 ή και περισσότερα τηλέφωνα και να μην είναι άμεσα εφικτή η επικοινωνία και να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να πεισθούν κάποιοι οφειλέτες να συνεργαστούν και να γίνει έστω ένας διακανονισμός.  Επομένως όταν ζητάει ο προϊστάμενος από έναν εργατικό και ευσυνείδητο υπάλληλο να φέρει εις πέρας 400 και άνω καρτέλες και επικοινωνίες στο οκτάωρο στην ουσία τον σπρώχνει στην προχειρότητα, ανευθυνότητα και "τρέλα" γιατί αλλιώς στο οκτάωρο δεν βγαίνουν και μάλιστα με μισθό πείνας.

Η "τρέλα" είναι απόρροια της απληστίας του υλιστικού (αντίχριστου "σιωνιστικού μασονικού") πολιτικοοικονομικού συστήματος είτε λέγεται καπιταλισμός είτε κομμουνισμός ή εθνικοσοσιαλισμός καθώς ο θεός τους είναι ο "ίδιος", η υποτιθέμενη "πρόοδος και η υλιστική ανάπτυξη", δηλαδή η τεράστια συγκέντρωση  πλούτου για τους ελάχιστους της καπιταλιστικής ελίτ που ληστεύουν τον κοινωνικό πλούτο ή τους ελάχιστους της ελίτ των ανώτατων αξιωματούχων της γραφειοκρατίας του κομμουνισμού (ή του ναζισμού) που ζουν στην χλιδή σαν τους καπιταλιστές εις βάρος του λαού.  Έχουν λοιπόν τον ίδιο Θεό ως αντίχριστοι υλιστές, δηλαδή, τον υλισμό, "την κοιλιά τους" και την εγωιστική δολοφονική εξουσία τους απέναντί στο κοινωνικό σύνολο που βασανίζουν και καταληστεύουν ασύστολα τον πλούτο που παράγει, ανεξάρτητα από τον ιδεολογικό, δήθεν ανθρωπιστικό τους μανδύα, καπιταλιστικό, κομουνιστικό-αναρχικό ή εθνικοσοσιαλιστικό ναζιστικό.              

Το εντελώς παράλογο είναι ότι ο προϊστάμενος καθιστά υπεύθυνους τους εργαζόμενους υπαλλήλους όταν οι οφειλέτες δεν πάνε να πληρώσουν μετά την ενημέρωση για την οφειλή τους, σαν να ήταν οφειλέτες και να χρώσταγαν οι εργαζόμενοι υπάλληλοι της εταιρείας ενημέρωσης οφειλετών που έχουν αρμοδιότητα απλώς να ενημερώνουν τους οφειλέτες!!!   

Στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA στις 19/8/2009 στο δελτίο ειδήσεων στις 19.00 ανέφεραν για τις "Εισπρακτικές Εταιρείες" που πιέζουν τους οφειλέτες πάλι...  Δεν γνωρίζουν ότι οι "Εισπρακτικές Εταιρείες" έχουν πλέον καταργηθεί με νέο νόμο που ορίζει ότι μπορούν να υπάρχουν "Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις", οι οποίες μόνο να ενημερώνουν τους οφειλέτες μπορούν και δεν μπορούν να πιέζουν γιατί συμφώνα με τον νέο νόμο δεν επιτρέπεται να ασκούν ένδικα μέσα και ούτε μπορούν να έχουν δικηγόρους.  Γιατί δεν λένε στον ALPHA το όνομα της συγκεκριμένης Εταιρείας που δρα ακόμα ως Εισπρακτική και πιέζει παράνομα τους οφειλέτες αν έχουν στοιχεία;  Είναι δυνατόν να θυσιάζεται η αλήθεια στο βωμό της υψηλής τηλεθέασης και του εντυπωσιασμού με γενικότητες και ασύστολα ψευδή;

Ο σεβασμός προς τον πλησίον και το ταπεινό φρόνημα δεν είναι άλογος φόβος ωστόσο μερικοί άνθρωποι με θέσεις εξουσίας θεωρούν τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια όχι ως αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής του λογικού και καλοπροαίρετου ανθρώπου αλλά τον ταυτίζουν με τον "φόβο απέναντι στην εξουσία που τιμωρεί" γιατί δεν έμαθαν να αγαπούν αληθινά και να σέβονται τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπό τους και δεν δέχονται την θυσιαστική αληθινή αγάπη του Χριστού που σταυρώθηκε για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας.

Η Απληστία, η Αδικία και ο απάνθρωπος αθέμιτος ανταγωνισμός μειώνει την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης (και γενικότερα ανάμεσα σε ανθρώπους ή έθνη οδηγεί σε συγκρούσεις και πολέμους) καταστρέφοντας την συνεργασία, την αλληλεγγύη, τον υγιή ανταγωνισμό, την ευγενή άμιλλα και γενικότερα διαστρέφει την αληθινή πρόοδο, την Δημοκρατία και Ελευθερία για όλους τους ανθρώπους μιας Κοινωνίας και ευνομούμενης Πολιτείας.

Εργαζόμενος σε μια επιχείρηση δέχτηκε υβριστική επίθεση τηλεφωνικώς από «συναλλασσόμενο» με την επιχείρηση οφειλέτη, ο οποίος δεν ήθελε να πληρώσει το χρέος του και άλλος εργαζόμενος της επιχείρησης με ιδιαίτερη «συναδελφική αλληλεγγύη» τον κατηγόρησε ότι «εκθέτεις» ως εργαζόμενος την επιχείρηση, επειδή ο «συναλλασσόμενος οφειλέτης» σε έβρισε!!!  Αν δεν πρόκειται για «αστείο μεταξύ συναδέλφων» τότε τι άλλο είναι από αθέμιτος ανταγωνισμός και παραλογισμός του «συναδέλφου»;

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΕΥΜΑΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ" ΤΩΝ ΗΡΩΙΚΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΛΙΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ, [ΚΔ, Λουκ. γ΄11 "Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω"].

Όταν αγαπάς τον εαυτό σου, τον Θεό και τους συνανθρώπους σου είσαι πραγματικά ευτυχισμένος και μπορείς να αντιμετωπίσεις και τις μεγαλύτερες δυσκολίες και στενοχώριες της ζωής, διαφορετικά είσαι δυστυχισμένος, άπληστος και παγωμένος στην μοναξιά σου έστω και αν βρίσκεις πρόσκαιρη ψεύτικη χαρά στην φιλαυτία, στον εγωισμό, στην αλαζονεία και στον θεοποιημένο υλικό πλούτο σου.

 

Υ.Γ.  Αν αναρωτιέστε γιατί δεν αναφέρομαι στις "νόμιμες αμιγώς νομικές υπηρεσίες", που αναπτύχθηκαν για την απαίτηση ληξιπροθέσμων οφειλών εξυπηρετώντας τις εταιρείες με μεγάλες επισφάλειες, θα σας πω μόνο ότι θέλω να αποτρέψω το ενδεχόμενο να με "θάψουν ζωντανό" άδικα ελάχιστοι πλεονέκτες "αντίχριστοι ισχυροί" με νομικές γνώσεις... 

Δεν παριστάνω τον ήρωα και τον άγιο και πέρα από την "κοινωνική δικαιοσύνη" των ανθρώπων σημασία απείρως μεγαλύτερη για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας έχει η αιώνια δικαιοσύνη του ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ...

 

  

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ