ΑΡΘΡΟ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ)

 

Το Σύνταγμα είναι ο Υπέρτατος Θεμελιώδης Νόμος του Κράτους, της Ελληνικής Πολιτείας και σε συμφωνία πάντα με το Ελληνικό Σύνταγμα πρέπει να ψηφίζονται όλοι οι νόμοι στην Βουλή των Ελλήνων.  Το μη αναθεωρήσιμο άρθρο 1 του Ελληνικού Συντάγματος με τις παραγράφους 1, 2 και 3 ορίζει ότι το πολίτευμα τις Ελλάδας είναι η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Ελληνικό λαό και υπάρχουν και ασκούνται υπέρ του Ελληνικού λαού όπως καθορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα. 

Σύμφωνα δε με το μη αναθεωρήσιμο άρθρο 26 του Ελληνικού Συντάγματος: "Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Βουλής".  Επομένως, στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι έγκυρος οποιοσδήποτε νόμος της Ευρώπης ούτε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ή ΜΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) αν δεν επικυρωθεί με νόμο από την Ελληνική Βουλή και με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Θεμελιώδη και υπέρτατο νόμο του Κράτους της Ελληνικής Πολιτείας, δηλαδή να μην έρχονται σε αντίθεση με το Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο στην Ελλάδα υπερισχύει του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και οποιουδήποτε αλλού δικαίου γιατί εκφράζει την λαϊκή κυριαρχία των Ελλήνων και του Ελληνικού έθνους, η οποία είναι απαραβίαστη καθώς όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Ελληνικό λαό και υπάρχουν και ασκούνται υπέρ του Ελληνικού λαού όπως καθορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα, και όχι κάποιο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα... ή το ΔΝΤ , Ο ΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΟΗΕ, ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ.

Δεν είναι δυνατόν με κάποια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, προεδρικό διάταγμα ή νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων, να καταπατηθούν τα άρθρα του Συντάγματος ούτε μπορεί η Ευρωπαϊκή νομοθεσία ή το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα να υποσκελίσει το Ελληνικό Σύνταγμα γιατί το Ελληνικό Σύνταγμα υπερισχύει του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 3 του Ελληνικού Συντάγματος: "Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα". 

Το άρθρο 1, παράγραφος 3 του Ελληνικού Συντάγματος δεν είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί γιατί αφορά τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 1 του Ελληνικού Συντάγματος: "Οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη μορφή του πολιτεύματος ως Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφος 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26".

Ας δούμε τώρα τι λέει το άρθρο Ι-6  της Ευρωπαϊκού Συντάγματος και ας κρίνουμε γιατί, σε σχέση με τα παραπάνω άρθρα του Ελληνικού Συντάγματος που είδαμε, υπερισχύει το Ελληνικό Σύνταγμα απέναντι στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η σχετική αντίφαση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος δεν μπορεί να αρθεί.  Άρθρο Ι-6  τίτλος: "Το δίκαιο της Ένωσης". "Το Σύνταγμα και οι κανόνες δικαίου που θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που της απονέμονται υπερισχύουν του δικαίου των κρατών μελών".

Ένα άλλο σημαντικό άρθρο για τους στόχους και την φυσιογνωμία του Συντάγματος (ιδιαίτερο για την βαρύτητα της οικονομικής της διάστασης στον χαρακτήρα της) της Ευρώπης και ένα από τα πρώτα άρθρα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος είναι το άρθρο Ι-3, παράγραφος 3: "Η Ένωση εργάζεται για την βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος.  Προάγει την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο". 

Η κοινωνική ευημερία με την άκρως ανταγωνιστική οικονομία πως θα επιτευχθεί σε μια κοινωνία όπου οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες είναι αποτέλεσμα της έλλειψης αλληλεγγύης στα ασθενέστερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα με ιδεολογικό άξονα τον ακραίο ανταγωνισμό που πολλές φορές λειτουργεί χωρίς κανόνες και με απουσία κοινωνικού ελέγχου.  Ο πολίτης δεν έχει των έλεγχο των οικονομικών λειτουργιών της κοινωνίας παρόλο που παράγει σε μια συλλογική κοινωνική παραγωγική διαδικασία. 

Ο άκρατος ανταγωνισμός στην πράξη υπερισχύει της αξίας της ανθρώπινης ζωής, γιατί αλλιώς δεν θα βλέπαμε σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη εκατομμύρια ανέργους, φτωχούς, άστεγους, φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας και τεράστιες κοινωνικές ανισότητες από την μία πλευρά και τεράστιος πλούτος για λίγους ανθρώπους που ληστεύουν νόμιμα τον πλούτο που παράγει το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή τα ελάχιστα οικονομικά συμφέροντα που κυβερνούν τον κόσμο από την άλλη, με τις βιομηχανίες όπλων και πετρελαίου, τους πολέμους και τις θανατηφόρες οικονομικές σκοπιμότητες που πλήττουν περισσότερο τους φτωχότερους λαούς του πλανήτη. 

Το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (το επίσημο κείμενο μεταφρασμένο στα ελληνικά) δημοσιεύτηκε σε ειδική έκδοση στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ τον Μάρτιο του 2005.  Το Σύνταγμα της Ελλάδας με τις αναθεωρημένες του διατάξεις 1975/1996/2001 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

Υ.Γ.  Η αποδοχή ενός Συντάγματος της Ευρώπης που έχει ως θεμέλιο, της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης, τον ακραίο ανταγωνισμό μπορεί να είναι πραγματικά εφικτή από τις κοινωνίες της Ευρώπης, όσες δευτερεύουσες αναθεωρήσεις και αν επιτευχθούν;

 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ

"ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" αναφέρει για την Μορφή του Πολιτεύματος στο "Άρθρο 1 Παράγραφος 1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.  Παράγραφος 2. Θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.  Παράγραφος 3.  Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν υπέρ του Λαού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα".

Συμφώνα με το Άρθρο 110 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το Άρθρο 1 που αφορά την Μορφή του Πολιτεύματος δεν είναι αναθεωρήσιμο.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ με το  Άρθρο 1 παράγραφο 3 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν υπέρ του Λαού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΥΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΗΕ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΠΗΓΑΖΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡ. 5 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ.

 

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Δημοσιογράφος

 

 

Αξιοσημείωτο και σχετικό με το ανώτερο δικό μου άρθρο είναι το άρθρο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΙΤΕ: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΟΣΙΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ (ΑΡΧΙΚΗ)  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ